ลงประกาศงานและบริการสรรหาบุคคล

ลงประกาศตำแหน่งงานหาผู้สมัครคุณภาพทั่วไทย

บริษัทที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา

งานคุณคืองานของเรา

การจัดหางานและการให้คำปรึกษาซึ่งเล็งเห็นคุณค่าของบุคคลากรและเชื่อมั่นว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการค้นหาและดึงศักยภาพของบุคลากร หัวใจหลักของเราคือการไม่หยุดที่จะสรรหาบุคลากรที่ใช่เพื่อส่งต่อให้กับนายจ้างที่เหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสม

พันธกิจ

เราเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและนำพาผู้คนไปสู่อนาคตที่ดีและโอกาสทางอาชีพให้กับทุกชีวิตและทุกธุรกิจของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนด้านการจัดหางานและการให้คำปรึกษาชั้นนำของเอเชียที่ให้บริการด้วยคุณภาพและคุณค่าที่โดดเด่นสำหรับทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจการบริการแบบบูรณาการ (Supply Chain) ธุรกิจการคมนาคมและการขนส่ง (Logistics and Transportation) และธุรกิจในภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการของเรา

เราทุ่มเทเวลาในการทำความเข้าใจและระบุสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างชัดเจนและเร่งด่วน
เรารักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับคุณและให้ความสำคัญกับทุกๆ ความต้องการที่คุณจะพัฒนาหรือเผชิญหน้าในอนาคต
เราสร้างความมั่นใจให้กับคุณและให้คำแนะนำ/ฝึกอบรมเพื่อการสร้างคุณค่าในตัวคุณ ให้คุณเป็นกลไกสำคัญขององค์กรใดๆ ก็ตามที่คุณเข้าทำงาน
มั่นใจได้ว่านายจ้างหรือลูกค้าของเราจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากศักยภาพในการสรรหาบุคลากรของเรา

ความพึงพอใจต่อบริการเรา