ติดต่อเรา

บริษัท จัดหางาน โลจิสติกส์ พีเพิล (ประเทศไทย) จำกัด

  • เลขที่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้นที่ 23 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  • Email: admin@logistic-people.co.th
  • Call: 02-117-9535

ต้องการความช่วยเหลือ?

ผู้จัดการฝ่ายจัดหางาน
chayada@logistic-people.co.th
ผู้จัดการฝ่ายจัดหางาน
chalanthorn@logistic-people.co.th
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางาน
thawanphan@logistic-people.co.th
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
LPThai@logistic-people.co.th