บริษัทจัดหางาน โลจิสติกส์ พีเพิล (ประเทศไทย) จำกัด

เราคือผู้สร้างงานให้กับผู้คน เราเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง
นำพาผู้คนไปสู่อนาคตที่ดีด้านอาชีพและตอบโจทย์การจ้างงานของลูกค้าของเรา
ด้วยตำแหน่งที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมและด้วยบุคลากรที่ใช่

จัดหางาน โลจิสติกส์ พีเพิล (ประเทศไทย) คือ ?

การจัดหางานและการให้คำปรึกษาซึ่งเล็งเห็นคุณค่าของบุคคลากรและเชื่อมั่นว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการค้นหาและดึงศักยภาพของบุคลากร หัวใจหลักของเราคือการไม่หยุดที่จะสรรหาบุคลากรที่ใช่เพื่อส่งต่อให้กับนายจ้างที่เหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสม

พันธกิจ

เราเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและนำพาผู้คนไปสู่อนาคตที่ดีและโอกาสทางอาชีพให้กับทุกชีวิตและทุกธุรกิจของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนด้านการจัดหางานและการให้คำปรึกษาชั้นนำของเอเชียที่ให้บริการด้วยคุณภาพและคุณค่าที่โดดเด่นสำหรับทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจการบริการแบบบูรณาการ (Supply Chain) ธุรกิจการคมนาคมและการขนส่ง (Logistics and Transportation) และธุรกิจในภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวใจหลักของบริษัท

collaboration

การให้เกียรติผู้คน

เราทำงานกับชีวิตและอาชีพของผู้คน บุคลากรทุกคนจึงถือเป็นโอกาสที่เราจะสร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่มากขึ้น

medal

คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ

เราเป็นขั้นแรกในการคัดกรองและคัดเลือกบุคลากรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่เราสรรหามามีความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง

checked

ความซื่อสัตย์

ความโปร่งใสเป็นหลักสำคัญในการให้บริการของเรา ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสช่วยให้ทั้งบุคลากรและนายจ้างตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

professional

มีความเชี่ยวชาญ

เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในธุรกิจเฉพาะด้านที่มีการพัฒนาทั้งด้านอาชีพ เครือข่ายและประสบการณ์ เราเป็นผู้นำแถวหน้าด้วยความสามารถที่เต็มเปี่ยม

secret

การรักษาความลับ

เราตรวจสอบอย่างเข้มงวดเรื่องการรักษาความลับภายใต้กฎระเบียบที่ตกลงไว้กับลูกค้าแต่ละรายทั้งส่วนของบุคลากรและนายจ้าง

วิดีโอ Logistic People

ผู้ก่อตั้ง Logistic People Thailand

Rodney Ee

Managing Director
LOGISTIC PEOPLE (Asia Pacific) Pte Ltd.

Karl-Heinz Geier

Business Development Manager
Logistic People Recruitment (Thailand)

Nuttacom Rungrassamee

Managing Director
Logistic People Recruitment (Thailand)

ข่าวสารบริษัท